(◡‿◡✿)دوتافرشته (✿◠‿◠)

پـــــــســـتــــ ثـــــابــــــتـــــ

سلام قراره تواین وبلاگ ازدوتاکوچولوی توراه بنوسیم من دخترعموی این دوتاکوچولوهستم نیشخندازوقتی فهمیدیم دوتافرشته تورااداریم کلی خوشحال شدیم این دوتافرشته الان تودله مامانشوننوقراره6ماه دیگه بیان پیشمون وهمه ی ماداریم برااومدن این دوتاروزاولحظه هارومی شماریم چون مامانه این کوچولوهابه اینترنت دسترسی نداره من براشون این وبلاگومی نویسم تاوقتی بزرگ شدن بدونن چقدبرامون عزیزین وماچقدرمنتظراومدنشون بودیم براسالم به دنیااومدن این دوتاوروجک دعاکنین  

  love heart 15

 

براجوجوهام:وروجکامامانتون خیلی منتظره اومدنه شماست وخیلیم براتون نگرانه باباتون براسالم به دنیااومدنتون کلی نذرکرده زودتربیاین ومامان وباباروخوشحال کنین اوناعاشقتونن

بدون عنوان

بعداین که فسقلیابه دنیااومدن ماموریته منم شروع شدصب می رفتم خونشون شب برمی گشتم عشقام یه کوچولوزردی داشتن بابایی براشون دستگاه اورده بودهرکدومودوساعت می ذاشتیم تودستگاه طفلکیاخیلی اذیت شدن مجبوربودیم همه لباساشونودربیاریم وچشماشونم ببندیم ولی خیلی زودخوب شدن بعدم که مهمونیاشروع شدوهمه می اومدن عشقاموببینن خلاصه حسابی خسته شدیم خصوصاوقتی همراهه مهمونایه بچم می اومدحسابی کفری می شدیم همش فسقلیامواذیت می کردن وباهاشون ورمی رفتن مامانی ومنم حسابی شاکی می شدیم  خب بریم ادامه ی مطلب سراغ عکسامون http://enic.id1945.com/up/6c4ad52768c5.jpg این عکس علی جونمه وقتی توبیمارستان بود http://enic.id1945.com/up/22e1ea43810e.jpg ...
11 خرداد 1392

بدون عنوان

اخ اخ می بینین من چقدتنبلم البته منم تقصیرندارمانتم قطع بود خب فسقلیامون به دنیااومدن جفتشونم سالمه سالمن خداروهزارمرتبه شکر ولی خب به دنیااومدنشون دردسری بوداولش رفتیم تبریزاونجابه مامانی گفتن بایدطبیعی زایمان کنی مامانیم چون دوسال پیش به خاطرریحانه عمل پیوندکبدداش می ترسیدبراهمین دوباره برگشتن شهرخودتون ومامانی روزبعدش یعنی 92/2/9 زایمان کردمن ومامانم ازتبریزاومدیم ومستقیم رفتیم بیمارستان پیشه عشقام راستش اولش می ترسیدم اخه چون ریحانم مریض بودمام خیلی نگران بودیم توراه که داشتیم می اومدیم همش مامانم زنگ می زداززنعموهام حاله بچه هارومی پرسیدبعدم که رفتیم بیمارستان دیدمشون خیییییییییلی خییییییییییلی ماه بودن سفیدودو...
9 ارديبهشت 1392

بدون عنوان

سلااااااااااااااااااااااااااااااااام خوبین خوشین سلامتین فرشته هاتون خوبن  خب مافرداساعت5صب بامامانه دوقولوهامیریم تبریزحالااگه گفتین براچیییییییی خب معلومه دیگه دوروزیعنی 1شنبه قراره فسقلیامون به دنیابیان براهمین فرداصب ساعت5میریم تبریزبعدفردامامانی یه چندتاازمایش داره بایدانجام بده بعدم یکشنه قرارجیگرامون به دنیابیان من ومامانمم بامامانی میرم دل تودلم نی اومدم بنویسم وزودی برم بخوابم که صب بایدخیلی زودبیدارشم  توروخدابراسلامتیه فسقلیاومامانشون دعاکنین دوستون دارم خیلی زیاد خداحافظتون  ...
6 ارديبهشت 1392

بدون عنوان

دخترم بخواب خوش،که ز یادم نمیروی جانم فدای روی تو،منزل مبارکت دخترم بخواب،کعبه ی من خاک کوی توست قربان خاک کوی تو،منزل مبارکت   سلام امروزسومین سالگردریحانم بودعزیزدلم الان 3ساله که پیش مانیست وجاش خیلی خیلی خالیه ریحانم کاش پیشمون بودی چندروزدیگه داداشیات به دنیامیان مطمئنم اگه بودی دیگه نیازی نبودکسی به مامانت تونگه داریشون کمک کنه توانقدباهوش وزرنگ بودی که خودت ازپسشون برمی اومدی خانومی وقتی بودی یاوقتی باهات حرف می زدیم هیچوقت حس نمی کردم که دارم بایه دخترکوچولوی 6ساله حرف می زنم بااینکه سن زیادی نداشتی ولی همیشه مث بزرگترارفتارمی کردی هیچوقت باهم سن وسالای خودت بازی نمی کردی اگرم یه...
28 فروردين 1392

بدون عنوان

ســـــــلام  هورااااااااااااااااااابالاخره اومدم یه چندوقتی نتم قطع بودنمی تونستم بیام دلم برااینجایه ذره شده بودن فسقلیامون حسابی بزرگ شدن ودکتربه مامانشون گفته11اردیبهشت عزیزامون به دنیامیان  این فسقلیامون انقدخوش قدم بودن بعدازباردارشدن مامانی 3تاازدخترعموهامونم توفامیل باردارشدن که اینومی ذاریم به حساب خوش قدم بودن جیگرامون  مهمترازهمه اینکه خونه ی مامان اینااماده شده وقراره تاچندماهه دیگه تحویل بدن مامانی کلی خوشحاله هم برااومدن شمادوتاهم برااماده شدن خونتون قربونتون برم که انقدماهوخوش قدمین البته مامانت می گه یکیتون خیلی شلوغه وکلی شیطونی می کنه ولی اون یکی ارومه دکتربه مامانی گفته بودف...
21 اسفند 1391

بدون عنوان

سلام هوراااااااابالاخره اومدم این چندروزه انقدسرم گرمه امتحانابودکه اصلاوقت نکردم بیام وبه فسقلیام ولی امشب که مامانی رودیدم ویه کم ازشمادوتاوروجکابرام تعریف کردتصمیم گرفتم حتمابیام مامانی می گف شمادوتاخیلی خیلی شیطونین می گه همش تکون می خورین وشیطونی می کنی دکتربه مامانی گفته یکی ازپسراخیلی شیطونه واون یکی اروم اخی الهی فک کنم اونجاحسابی ازخجالت هم درمیان مامانی چندتالباس خوشگل براتون خریده دلم نیومدعکسشونذارم یکی دوتاازعکسای ریحانم بودکه ازگوشیه مامان کش رفتم حالابریم ادامه مطلب براعکسامون http://axgig.com/images/88613174221003926232.jpg این کیک براشبه یلدامون بودکه حیفم اومدعکسشونذارم   http://axgig.co...
21 اسفند 1391

تولده فرشته ی آسمونی

سلام      امروز با شکوهترین روز هست، روزی که آفریدگار تو را به جهان هدیه داد، به زمین خوش آمدی فرشته ی مهر و زیبایی  تولدت مبا رک تــــــــــولـــــــــدتـــــــــــــ مـــــبـــــارکـــــــــ بــــــهــتــــــــریــــــــنـــــم     امروزتولد ه ریحانمه ریحانه9سال پیش یه همچین روزی به دنیااومدریحانم سالگیت مبارک فرشته ی اسمونی خانوم کوچولوجات پیشمون خیلی خالیه هااگه بودی امسال می رفتی دوم ابتدایی ولی خب جای فرشته هاکه روزمین نیس قشنگم دوست دارم عزیزدلم   ...
21 اسفند 1391

بدون عنوان

سلام سلام فسقلیا دیشب شبه یلدابودوماکلی مهمون داشتیم ولی متاسفانه مامانی وبابایی نبودن منم حسابی حالم گرفته شدخیلی دوس داشتم مامانتونم پیشمون باشه ولی خونشددیگه تومهمونی همش ازسالی حرف می زدن که ریحانه گله هم تومهمونیمون بودوازاول تااخرمهمونی رورقصیددیشبم جاش بینمون خیلی خالی بودفرشته کوچولوهاسال بعدشمادوتام توجمع ماهستیناعاشقتوووووووونم  ...
2 دی 1391

بـــرای ریحــــانـــم

سلام این پست فقط وفقط برای  ریــــحـانــمــه ریـــحـــانــــه خواهرهمین دوتافسقلیه توراهه که دوسال پیش وقتی که7سالش بودبه خاطربیماریه کبدش رفت پیش خدااخه مالیاقته داشتنه همچین فرشته ای رونداشتیم . ریـحــانــــم هیچ بچه ای نمی تونه جایه توروپرکنه قشنگم توبراماخیلی عزیزبودی کاش بیشترقدرتومی دونستیم کاش بیشترکنارت می موندیم ریـحـانــــم توباهوشترین بچه ای بودی که تاامروزدیدم فرشتم هیچوقت روزایی روکه تازه ازعمل برگشته بودی رویادم نمیره توکه به خاطربیماریت توچشمات زردبودبعدازعمل ازسفیدشدن چشمای خوشگلت کلی خوشحال بودی وهمش اونارونشون مامی دادی   ریـــحــانـــــم هیچوقت عیده سال89یادم...
25 آذر 1391

بدون عنوان

سلام سلام فسقلیام دیروزعاشورابودومامان وبابابراتون یه گوسفندقربونی کردن بابایی نذرکرده سالم به دنیابیاین ایشالایکیم بعدبه دنیااومدنتون قربونی می کنه این مامان وباباتون عاشق شمان حاضرن براسلامتیه شمادوتاهرکاری بکنن دیگه کم کم داره بهتون حسودیم می شه  هنوزنیومده تودلم همه جابازکردین ولی خب خودمم خییییییییییلی دوستون دارم عاشقتونم راستی مامانی فردامیره سونوتامعلوم بشه شمادوتافسقلیادخملین یاپسرهرچندمهم جنسیتتون نیس فقط وفقط سلامتیتون برامون مهمه فداتون جیگملای من ...
25 آذر 1391